Alphabetical listing of materialsConcentration + Weight %ABSAcetalAcrylicCABCPVCECTFE (Halar®)HDPENylon®, Type 6/6PEEKPETPolycarbonatePolyproplenePolysulfonePPSPVC, Type IPVC, Type IIPVDFPTFE
Acetaldehyde Aq.40DAD*D*GBAA*G*ADDDA
Acetic Acid Aq.10*BBGAA*GABD*AAAABA
AcetoneDBD*DAAABBGABADDDA
Alcohols, AliphaticAD**A*BAA***A**AA
Aluminum Chloride Aq.10***AA*B*AAAA*AAAAA
Aluminum Sulphate Aq.10***AAAA*A*AA*AAAAA
Ammonia GasAAAGAA*A**AADA
Ammonium Carbonate Aq.10****AAAAAADA*AAAAA
Ammonium Chloride Aq.10***AAAAAAAGA*AAAAA
Amyl AcetateD*D***DAA**D*ADDBA
AnilineAD*DAAGAA*G*ADDGA
Antimony Trichoride Aq.10**A*AAAGA**A**AA*A
Barlium Chloride Aq.10**A*AAAAA**A*AAAAA
Barlium Sulphate Aq.10****AAA*A**A**AA*A
BenzeneDADDDADAAADDDADDGA
Benzene Sulphonic Acid10*****AADA****A**BA
Bleaching Lye10G***AABGA**B**AAAA
Boric Acid Aq.10****AAAAAA*A*AAAAA
Boron TrifluorideA*AD***A**AAA
Bromine Aq.30****DADDB**D*AADA
ButanolA*ABAB**GAAD*A
Butyric Acid Aq.20**G***DBA**D*A**AA
Butyric AcidCONCD*D***DGA**D*AADAA
Calcium HypochloriteG*AADAAGA*AAAAA
CamphorAA****A***A
Carbon TetrachlorideDA*GGADAAA*DAAGDAA
Chloral HydrateA*DDA**D**AAAA
Chlorine Aq.10****A*GDA**BD*AABA
ChloroformD**DDAGDADDDDADDBA
Chlorosulphonic Acid Aq.10**D**ADDA**G*DGGDA
Chrome Alum Aq.10*******AA*****AAAA
Chromic Acid Aq.10**DAAAAGAAGADBADBA
Citric Acid Aq.10B*GBAAAGAAAAAAAAAA
CreosoteAA*******AA
Cresylic AcidAADDA**D**AGAA
CyclohexanolDADBAA*D*ADDAA
CyclohexanoneDDADAAA*DD*DDAA
Detergents, OrganicAA*AAA***AAA*A
DibutylphthalateAA*******DA
Diesel OilA**A*AAA***A***A
DioxanA***A*AAA*******A
Edible OilsA*****AAA***A**AA
Ether, DiethylA*****AAA***A***A
Ethyl AcetateD*D**AGAA*DA*ADDDA
Ethylene DichlorideD***DADBAA*D*ADDAA
Ethylene Glycol Aq.96**ADAAABA*GAAAAAAA
Ferrous Chloride Aq.10**A*AA*GA****AAAAA
Fluorine*AACD*CAA
Fluosilicic Acid Aq.10AAADAA
Freon 12 (Arcton 12)8AAAAAAAA8AAA
Formaldehyde Aq.40AAAAAAAACAAAA8AA
Formic Acid Aq.3DDAA88AAAAAA
Fruit JuicesCONCAAAAAACAAAAAA
GlycerineAAAAAAAAAAAAAAAA
HeptaneAAAAACAAAAAA
Hydrobromic Acid Aq.10AADDCAAAAAA
Hydrochloric Acid Aq.0.4A8AAAAAAAAAAAAA
Hyrdofluoric Acid Aq.4DCCA8CDBBABDAAA
Hydrogenated Vegetable OilsAAAAAA
Hydrogen Peroxide Aq.0.5AAACAAAAAAAA8A
Hydrogen Peroxide Aq.1AAAAAAA
Hydrogen Peroxide Aq.3DADAAAAAA
Hydrogen Sulphide Aq.SATCAAAAAACAAAAAA
Hydroquinone8AAAAAAAA
Iodine (in Alcohol)ADDAA
Iodine (in Pot Iodine) Aq.3ADDAAA
IsopropylalcoholCACAABAAAAAA
Lactic Acid Aq.10BAAACAAAAAAAAA
Lactic Acid Aq.90AAAAA
Lead Acetate Aq.10AAAAAAAAAA
Linseed OilAAADAAAAAAAA
Lubricating Oils (Petroleum)AACAAABCAAAAA
Magnesium Chloride Aq.10AAAAAAAAAAAAAA
Maleics AcidCONCAAAAAAAA
Malonic Acid Aq.CONCAAA
Mercuric Chloride Aq.6BAAAACAAAAAA
Methyl AcetateBAAAAAA
Methyl Ethyl KetoneD8DDADAAADDDADDDA
Methyl ChlorideCDADCADDDDADDAA
MilkAAAAAAAAAAAAAA
Mineral OilsAAA8AACCAAAAA
NaphthaleneDDA8AAAADDCA
Nickel Sulphate Aq.10AAAAAAAAAAAAA
Nitric Acid Aq.0.1DAAAACAAAAAAAA
Nitric Acid Aq.10DAADACAAAAA
Oleic AcidCAAAAACAAAAAA
Oxalic Acid Aq.10CAAAACAAAAAACA
OzoneCAADCAADCAAAA
ParaffinAAAAAAAAA
Perchloric Acid Aq.10CAABDAAAAAA
PetrolAAAAAAAAA
Phenol Aq.75DADDCCA
Phosphoric Acid Aq.0.3AAAAAAACAAAAAAA
Phosphoric Acid Aq.3CAAAAAAAAAA
Phosphoric Acid Aq.10CAADABAAAAAA
Phthalic Acid Aq.SAT8A8A
Potassium Bicarb. Aq.60****A*AAAA*A*AAAAA
Potassium Chloride Aq.90A*AAAAAAAAAA*AAAAA
Potassium Ferrocyanide Aq.30**A*AA*AA*****AAAA
Propane GasAAADABA*C*AAAAA
Salicylic AcidA*AAA******AA
Silicone FluidsD****A*AAA***A**AA
Silver NitrateA*AAAAAAA*A*AAAAA
Soap SolutionsA**AAAAAA*A*AAAAA
Sodium Acetate Aq.60**AAAAABAA*A*AAAAA
Sodium Bicarbonate Aq.50*AAAAAAAAAAB*AAAAA
Sodium Hypochlorite 15% (Chlorine Bleach)CA**AADAAAAABAAAA
Sodium Nitrate Aq.50*AA*AAAAAA*A*AAAAA
Stannic Chloride Aq.10******ACA**A*A**AA
Stearic AcidAAAAA**A**AAAA
Styrene (Monomer)D*A*AAC***A**AA
Sulphur Dioxide (Dry Gas)100DBACAAABAB*A*AAABA
Sulphuric Acid Aq.2BDD*AAACAAAAAAAABA
Sulphuric Acid Aq.5D***A*DAA**AAAABA
Sulphurous Acid Aq.10*CA*AAADAC*A**AA*A
TallowAAA****A**AA
TarA*BA****A**AA
TouleneDA*DD*DAAADDDADDBA
Transformer OilD**A*AA****A**AA
TrichlorethyleneB*DDADBAB*DDADDAA
TriethanolamineAAAAB*A*AAAAA
TurpentineDA**AADAA*DDBAACAA
Trisodium Phosphate Aq.95**A*AAA*AA*A*AAA*A
UreaA**AAAAAA*A*AAAAA
VaselineA**AAAAAAA**AAAAA
Vegetable OilsCA***A*AAA***A**AA
VinegarAB**AAACAA*A*AAAAA
Vinyl ChlorideAA****A**AA
WaterAA**AAAAAAAAAAAAAA
Wax (Molten)CA***A*AAA***A***A
White SpiritA**AA*AA****A**AA
Wines and SpiritsB***AA*BAAA**AAAAA
XyleneD*DDDADDAA*DDADDAA
XylenolA**DA********A
Zinc Chloride Aq.10**AAA*ACA*CAAAAAAA

Legend:
A = No Attack, possibly slight absorption. Negligible effect on mechanical properties.
B = Slight attack by absorption. Some swelling and a small reduction in mechanical likely.
C = Moderate attack of appreciable absorption. Material will have limited life.
D = Material will decompose or dissolve in a short time.

Aq. = Aqueous Solution
CONC = Concentrated Aqueous Solution
SAT = Saturated Aqueous Solution
* = No data available.

Where Aqueous Solutions are shown, the concentration as a weight % is given.

Request a Quote

5 + 1 =